Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

PODMIENKY SÚŤAŽE – Bloguj pre Najky.sk

reklama:
reklama:

Podmienky účasti a výhra

Organizátorom súťaží je portál Najky.sk.

Súťaž je určená všetkým návštevníkom portálu Najky.sk, ktorí si založia blog na stránke //najky.sk/blog/.

Trvanie súťaže je stanovené na 1.9-30.9.2015.

Výhercom súťaže sa stáva učastník, ktorý v sledovanom období napísal blog s najvyšším počtom prečítaní. Celkovo bude odmenených 10 účastníkov.

Výhrou v súťaži je:

1. miesto v čítanost i- 50 eur

2. miesto v čítanosti – 40 eur

3. miesto v čítanosti – 30 eur

4. miesto v čítanosti – 20 eur

5. miesto v čítanosti- 10 eur

6. až 10. miesto v čítanosti – 5 eur

Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločností prevádzkujúcich portál Najky.sk, ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Pravidlá súťaže

Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky súťaže a správne odpovedala na súťažné otázky a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Portál Najky.sk. nezodpovedá za vady vzniknuté pri poštovej preprave počas doručenia výhry alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje Portál Najky.sk.sk na výhercu.

Účasťou v súťažiych účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaží.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaží a splnením ich podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu Najky.sk, spoločnosti SITA Slovenská tlačová agentúra, svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaží, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Najky.sk zaznamenali osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastník súťaží súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu Najky.sk poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaží a po ich skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Najky.sk zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Výhra a výhody získané v súťažiach na Najky.sk nie sú právne vymáhateľné.

Najky.sk si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Najky.sk si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

reklama:
reklama:

K téme

Viete o niečom zaujímavom? Máte paparazi fotku? Pošlite nám tip TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Autor petraDátum 24. augusta 2015
reklama:
reklama:
reklama: