Nové práva pre deti narodené v zahraničí! Rodné listy budú zosúlaďované s medzinárodnými normami

Zdieľať
Najky birokracia meno dieta.jpg
Foto: Canva

Prípadná odmietavá prax matrík je teraz minulosťou, čo znamená zjednodušenie pre rodičov a ich deti narodené v zahraničí.

Slovenské matriky by mali vydávať slovenské rodné listy deťom s menom a priezviskom v rovnakom tvare, aký bol uvedený v rodnom liste vydanom v inom členskom štáte Európskej únie, kde sa narodili.

Ako informoval verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, uzniesla sa na tom na jeho podnet Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V rámci svojej činnosti som preskúmaval podnet, v ktorom podávateľ namietal, že osobitná matrika odmietla vystaviť slovenský rodný list dieťaťu, ktoré sa narodilo Slovenke a cudzincovi na území Španielska preto, že rodičia žiadali o zápis mena a priezviska v spojenom tvare, v akom ho má dieťa uvedené v španielskom rodnom liste,“ povedal Dobrovodský.

Prípad na Súdnom dvore EÚ

Ako ďalej uviedol, podobný prípad už bol prejednávaný aj Súdnym dvorom EÚ. „Súdny dvor konštatoval, že článok 18 Zmluvy o Európskych spoločenstvách (v súčasnosti čl. 21 Zmluvy o fungovaní EÚ) za podmienok, ako sú tie vo veci samej, bráni tomu, aby orgány členského štátu pri uplatňovaní vnútroštátneho práva odmietli uznať priezvisko dieťaťa tak, ako bolo určené a zaregistrované v inom členskom štáte, v ktorom sa dieťa narodilo a má odvtedy bydlisko, teda dieťaťa, ktoré je, tak ako jeho rodičia, štátnym príslušníkom len prvého z uvedených členských štátov. Je zároveň potrebné poznamenať, že právne záväzné akty EÚ majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky,“ zdôraznil ombudsman.

V spomenutom prípade podľa Dobrovodského osobitná matrika vyhovela v plnom rozsahu jeho argumentácii, právny stav bol korigovaný a dieťaťu bol vystavený rodný list podľa požiadavky rodičov.

Rozšírenie postupov

Teda jednotne s údajmi na rodnom liste zo Španielska. Ministerstvo vnútra SR dalo prísľub, že dohliadne aby v obdobných prípadoch do budúcna boli práva osôb účinne zabezpečené. Tak sa zabráni, aby slovenské deti, ktoré sa narodia v cudzine zmiešanému páru, nemuseli vyvracať pochybnosti týkajúce sa ich identity a vyvrátiť podozrenie z nepravdivého uvedenia priezviska,“ doplnil verejný ochranca práv.

Dobrovodský zároveň ocenil, že rezorty vnútra a zahraničných vecí a európskych záležitostí prišli s iniciatívou rozšíriť nové postupy aj na rodné listy vydané na celom svete. „Teda nové postupy sa budú vzťahovať nielen na rodné listy vystavené v rámci EÚ,“ dodal ombudsman.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom