Vtieravé myšlienky: Je normálne, že ich máme a ako sa ich zbaviť?

Zdieľať
Vtieravé myšlienky: Je normálne, že ich máme a ako sa ich zbaviť?
Ilustračné foto: www.gettyimages.com

V dnešnom rýchlo meniacom svete mnohí z nás čelia rôznym výzvam a tlakom. Jednou z týchto výziev sú aj vtieravé myšlienky, ktoré sa môžu objaviť v našich mysliach bez varovania a pôsobia rušivo. 

Čo sú rušivé myšlienky? Ide o nechcené a opakujúce sa myšlienky, ktorých sa je ťažké zbaviť. Môžu sa týkať rôznych tém, ako je strach z nebezpečenstva, pochybnosti o sebe, alebo dokonca násilné predstavy. Je dôležité si uvedomiť, že rušivé myšlienky samotné neznamenajú, že ich nositeľ má túžbu jednať podľa nich. No na druhej strane tento jav dokáže byť nepríjemný a ovládať náš každodenný život.

Príčiny rušivých myšlienok

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispievať k vzniku rušivých myšlienok. Medzi najčastejšie patria:

  • úzkosť: Vysoká úroveň úzkosti môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku vtieravých myšlienok.
  • Zlá sebakontrola: Keď sa snažíme potlačiť alebo ignorovať určité myšlienky, môžu sa vynoriť v podobe rušivých predstáv.
  • Stres: Stresové situácie môžu našu myseľ zaneprázdniť a viesť k vzniku opakujúcich sa vtieravých myšlienok.
  • Traumatické skúsenosti: Osoby, ktoré prežili traumatické udalosti, môžu mať väčšiu pravdepodobnosť výskytu rušivých myšlienok.

Ako zvládnuť vtieravé myšlienky

Akceptujme ich prítomnosť: Dôležité je si uvedomiť, že tieto myšlienky sú bežnou súčasťou ľudskej mysle. Snažme sa ich nepovažovať za niečo, čo musíme skrývať alebo sa za ne hanbiť.

Nerobme z nich veľkú vec: Snažme sa nad tieto pocity povzniesť a zbytočne ich neanalyzovať. Namiesto toho si uvedomme, že sú to len myšlienky a nemajú nad nami žiadnu reálnu moc.

Zamerajme sa na prítomný okamih: Rušivé myšlienky môžeme dostať pod kontrolu aj tak, že sa sústredíme na okamih, ktorý práve prežívame. Meditácia, hlboké dýchanie alebo iné techniky relaxácie sú výbornými technikami, ktoré nám pomôžu sústrediť sa na prítomnosť.

Podpora a porozumenie: Nie je potrebné sa s rušivými myšlienkami vyrovnávať osamote. Hľadajme podporu od blízkych osôb, ako sú priatelia, rodina alebo odborníci. Terapeutická pomoc a psychoterapia môže byť veľmi prospešnou metódou pri zvládaní rušivých myšlienok.

Získajme nadhľad: Rušivé myšlienky nemajú žiadnu reálnu hodnotu alebo základ. Skúsme si uvedomiť, že tieto myšlienky nie sú odrazom toho, kým sme skutočne.

Zdravý životný štýl: Náležitá starostlivosť o svoje fyzické a emocionálne zdravie môže mať pozitívny vplyv na zvládanie rušivých myšlienok. Dbajme na dostatok spánku, vyváženú stravu a pravidelnú aktivitu. Vyhnime sa nadmernému stresu a naučme sa relaxačné techniky.

Presmerujme svoju pozornosť: Keď si všimnime, že sa naše myšlienky začínajú uberať do rušivých sfér, pokúsme sa ich odkloniť tým, že sa zameriame na niečo konštruktívne a príjemné. Napríklad vykonávanie dôležitých činností, ako je cvičenie, tvorivé aktivity alebo zapojenie sa do konverzácie s priateľmi. To všetko môže pomôcť odviesť pozornosť.

Sú vtieravé myšlienky normálne?

Väčšina z nás občas zažije rušivé myšlienky. Podľa jednej štúdie publikovanej Americkou psychologickou asociáciou  takmer 94 percent účastníkov uviedlo, že majú aspoň jednu rušivú myšlienku denne. 

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom