Ficova vláda zamietla antidiskriminačný zákon: Jeho cieľom bolo vyriešiť problém platových rozdielov medzi ženami a mužmi

Zdieľať
Najky titulka 1 2.jpg
Foto: Canva

Poslanci parlamentu zamietli novelu antidiskriminačného zákona, ktorá mala riešiť platové nerovnosti medzi pohlaviami.

Poslanci parlamentu neposunuli zmeny v tzv. antidiskriminačnom zákone do ďalšieho legislatívneho procesu. Novelu tohto zákona do parlamentu predložili poslankyne hnutia Progresívne Slovensko (PS), ktorých hlavným cieľom bolo vyriešiť dlhodobo pretrvávajúci problém platových rozdielov medzi ženami a mužmi.

Ženy zarábajú menej ako muži

Poslankyne na základe analýzy medzinárodného portálu Paylab tvrdia, že ženy na rovnakých pozíciách zarábajú v jednotlivých štátoch strednej a východnej Európy v priemere o dve až jedenásť percent menej než muži. Na Slovensku ide o rozdiel deväť percent. Tento rozdiel podľa predkladateliek ešte väčšmi prehĺbila pandémia ochorenia Covid-19, a to z dôvodu, že viacero žien v našej krajine vykonávalo prácu s nižšou pracovnoprávnou ochranou či prácu v oblastiach, ktoré boli pandémiou najviac postihnuté, a tak o prácu prišli.

Pre vybrané skupiny zamestnávateľov chceli poslankyne zaviesť povinnosť prijímať osobitné informačné opatrenia. Išlo by o zamestnávateľov, ktorých spoločenskú zodpovednosť v oblasti rovnosti žien a mužov považujú poslankyne za významnú, a to orgány verejnej moci, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, obchodné spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, ale aj súkromní zamestnávatelia s najmenej 50 zamestnancami.

Z dôvodu predpokladanej administratívnej záťaže by sa navrhované zmeny netýkali súkromných zamestnávateľov s menej ako 50 zamestnancami. Poslankyne Progresívneho Slovenska zároveň rozdelili osobitné informačné opatrenia do dvoch skupín, pričom do prvej zaradili súkromných zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú od 50 do 499 zamestnancov a do druhej už spomenuté subjekty ovládané verejnou mocou.

Porovnávacia správa

Pre prvú skupinu zamestnancov by sa v prípade schválenia návrhu zaviedla povinnosť zverejniť do konca júna na svojom webovom sídle či v dennej tlači údaje o odmeňovaní žien a mužov, celkový počet zamestnancov, percentuálny podiel žien a mužov, a to aj s rozdelením podľa stupňov náročnosti pracovných miest, a priemerné mesačné zárobky žien a mužov podľa týchto stupňov za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

Druhá skupina by popri údajoch, ktoré zverejňuje prvá skupina, musela vypracovať porovnávacie správy o stave rovnosti žien a mužov pri odmeňovaní. Takúto správu by však boli povinní vypracovať len vtedy, keby z údajov vyplynie rozdiel v priemernom mesačnom zárobku.

„Porovnávacia správa by obsahovala podrobné zdôvodnenie zisteného stavu vrátane skutočností preukazujúcich dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ako aj návrhy na zníženie rozdielov pri odmeňovaní v zamestnaní. Špeciálnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorému je uložená povinnosť vypracovať porovnávaciu správu, je prerokovanie jeho návrhu so zástupcami zamestnancov. Tí ju budú môcť skontrolovať a uviesť k nej vlastné pripomienky,“ uviedli poslankyne v predloženom návrhu. Odobrením zmien by sa súčasne zaviedol mechanizmus sankcií, ktoré by ukladal inšpektorát práce.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom